Bábkészítő tanfolyam

Bábkészítő tanfolyam

Az 5. sorszámú Bábkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 212 01
1.2. Részzakképesítés megnevezése: Bábkészítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében a Művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Bábkészítő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.1.3. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6 Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 2723 Iparművész, gyártmány és ruhatervező Bábkészítő
3.1.3. Bábmodellező
3.1.4. Bábtervező
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
– tevékenysége során – az előadás igényeihez és feltételrendszeréhez alkalmazkodva
megtervezi, modellálja, anyagtervben és költségvetésben előkészíti, esztétikai, műszaki és funkcionális
szempontok alapján kivitelezi és kidolgozza a különböző játéktechnikájú bábokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel előkészíteni a kijelölt báb elkészítését
– tájékozódni a bábkészítéshez szükséges anyagokról és azok beszerzési lehetőségeiről
– költségvetést készíteni a meghatározott bábok elkészítésére vonatkozóan
– eszközök és célszerszámok alkalmazásával kivitelezni a megtervezett bábokat
– különböző típusú, technikájú bábokat készíteni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10613-12 Munkavédelem színházi munkaterületeken
4.4. 10614-12 Bábkészítés

Bábkészítő vizsga menete, és egyéb információk
Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmái: Bábkészítő tanfolyam
Bábkészítő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Bábkészítő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Új szakma! Új esély! Kezedben a jövőd!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos