Felnőtképzés új dimenziókban!

Felnőttképzés, felnőtt módon……

Fülöp Hneirk

Fülöp Hneirk

Az Észak-Magyarországi Régión belül Heves megyében több mint 10 éves szakmai múltjával a térségünk egyik legmeghatározóbb szak- és felnőtt képzőjévé vált minőségi oktatásával, szakmaiságával egyaránt az ˝IOSZIA”Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény az elmúlt években.

Elsőként hozta létre a Duális Szak- és Felnőttképzési modelljét térségünkben minden hiány- és a kedvelt szakmában egyaránt. Melynek a Duális Szak és Felnőttképzési Akadémia nevet kapta. Az új modell piacképes tudást nyújt a szakmát adó képzések és a nyelvi képzések terén egyaránt.  Tudatosan meghatározott és megtervezett modellt dolgozott ki a jónak, hasznosnak és előre vivőnek ítélt felnőttoktatási program nevezetével, végrehajtásával, mely duális és projekt orientált. Ennek hatékonyságára és sikerességére nyújtanak bizonyítékot eddigi tevékenykedésünk alatt kialakított partneri kapcsolataink, s kiérdemelt referenciáik.
Képzéseink személyiségközpontú, tevékenység és tanulás alapú programok, melyeknek célja, hogy javítsák a képzettségi szintet, növeljék a továbbtanulási esélyek kiegyenlítődését. Partnereink elismert és kiemelt gyakorlati tapasztalatainak kiaknázásával, a rendelkezésükre álló technológiai lehetőségek felhasználásával Felnőttképzési Intézményünk humán erőforrásának naprakész elméleti tudásának átadásával egyetemben a legmodernebb duális képzések kivitelezésével lehetőséget nyújt a felnőtt és a felnövekvő új generáció, valamint a megfelelő piacképes szakma hiányában elhelyezkedni nem tudó korosztály számára egyaránt. Egyedül álló módon a régió munkaerő-piaci igényeinek legmagasabb szintű kielégítésére és az elvándorlás csökkentésére ad követendő példát és nyújt megoldást. Ez a szemlélet a Heves Megye Területfejlesztési Program koncepciójához (2014-2020), kapcsolódva és annak megvalósításának sikerességét mindenben támogatva jött létre a felnőttképzés területén.
hirek.ws.all Hirek.ws.orszagos

Fülöp Henrik intézményvezetőt kérdeztülk