Fülöp Henriket kérdeztük az “IOSZIA” társadalmi szerepvállalásáról.

Társadalmi szerepvállalásunk

Korunk sajátossága, hogy egyre nagyobb hangsúly helyeződik a munkaerő-piaci versenyképesség megtartására, a veszélyeztetett munkahelyek megőrzésére, illetve az esetleges átszervezések esetén a munkavállalók továbbképzésére, átképzésére – s nem utolsó sorban az intézmények, vállalatok szakmai fejlődésének fontosságára is.

Célunk a szakemberek régióban tartása a számukra megfelelő szakmai és továbbképzések rendelkezésre állásával („Tudás a fejben, szakértelem helyben!”). Gyakran az első szakmához jutást tudtuk biztosítani a munkahelymegtartás, megélhetés egyedüli esélyeként a Romáknak – ez a szerepvállalás különösen a kisebbségiek, hátrányos helyzetűek, leszakadók szempontjából kiemelt.   (ROMA FELZÁRKÓZTATÁS)

Együttműködő partnerként részt vettünk az MTA Gyerekszegénységi Program keretében több felzárkóztató projektben – az oktatások segítségével közel 50 család kapott esélyt és lehetőséget a jobb életre.

A már említett nyári táborok keretében indított tehetséggondozó műhelyek munkájába közel 160 család kapcsolódott be.

Akkreditált intézményünk úgy állította össze képzési tervét, hogy minden érdeklődő könnyen találjon számára fontos, jól hasznosítható képzést és illeszkedjen a régió munkaerő-piaci igényeihez, s mindezt olyan konstrukcióban, hogy az mindenki számára elérhető, és megfizethető legyen.

A digitális írástudás terjesztése, a digitális esélyegyenlőség megvalósítása intézményesített keretek között mindig könnyebb feladat. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által képviselt társadalmi szerepvállaláshoz idestova 5 éve csatlakozva intézményünk a helyi Szervezet létrehozásával fogja össze az informatika iránt érdeklődőket, tekintet nélkül etnikai és vallási hovatartozásukra, s elkötelezetten küzd a digitális analfabetizmus visszaszorításával immáron országos szinten.

Nyelvi és informatikai versenyek évente történő szervezésével támogattuk az iskolák diákjait.

A sportok és extrém sportok támogatásánál megemlíthetjük a túrakerékpár versenyek szervezésében való részvételt, az első „Critical Mass” megszervezését, és lebonyolítását, stb.
A fentiekben érintőlegesen említett pontok csak töredékei annak a fáradhatatlan munkának, amelyeket az elmúlt közel 10 évben képviselt az IOSZIA Felnőttképzési Intézmény.
Cs. Péter
hirek.ws.all