Gazda tanfolyam

Gazda tanfolyam

Kiknek ajánljuk:

Magánszemélyeknek, akiknek nincs szakképzettségük, s a jelenlegi helyzetükben úgy gondolják, hogy számukra a megszerzendő javak, érvényesülések elérhető útját elsősorban önfenntartási célok, majd kellő eredményességgel piacra is termelő mezőgazdasági vállalkozóként működés felé történő irányulás adhatja meg. Gazda tanfolyamunk elvégzéséhez alapfokú iskolai végzettség szükséges. A duális felnőttképzés személyre szabottan segíti a munkapiaci lehetőségeiket egy keresett, elismert szakképesítés megszerzésével. Felnőttképzésünk ideje alatt olyan készségek birtokába jutnak, amely a magas szintű versenyképes és stabil tudás megszerzése mellett a szakma „művészetének” módszereit is nyújtja, s az életkörülményeik javításán túl – esélyeiknek növelése mellett, aktív keresőtevékenységhez segíti – szakképesítéssel elismertséget érnek el.

Jelentkezzen most!

Gazda tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

Munkaadóknak, cégeknek, akik a felnőttoktatási programot sikeresen elvégző embereknél szeretnék elérni, hogy a mezőgazdaság területén szerzett ismereteiket magas fogon műveljék. Termelő tevékenységeikbe bekapcsolódva magasan képzett szakemberként működjenek együtt, s az előre megtervezett munkaerő szükségletüket kielégítsék, segítsen megőrizni versenyképességüket. Felgyorsult életünk, a Nemzetközi munkaerőpiacon elindult tendenciák megkövetelik, hogy minél magasabb szintű képzésben részesüljenek a munkavállalók, tudásukat folyamatosan frissítve, napra készen tartva, mint a jó pap, holtig tanuljanak. Tanfolyamaink erre a kihívásra adnak megoldást. Felnőttképzésünk a Duális képzéssel korszerű, hatékony és modern projekt módszerrel párosulva olyan piacképes, elismert tudást képes biztosítani, amely az elméleti oktatás mellet gyakorlatba ágyazott ismeretet nyújt, ami készségszintre begyakorolt szaktudást jelent.

Felnőttképzési azonosító szám: 34 621 01

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gazda tanfolyam
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga:
nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR Felnőttképzés
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növénytermesztő
3.1.3. 6130 Önálló Gazda tanfolyam
3.1.4. 6130 Őstermelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gazda tanfolyam általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– Talaj-előkészítést, vetést végezni
– A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
– Növényápolást végezni
– Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
– Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
– Állatot takarmányozni
– Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani
– Állatot szaporítani
– Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
– Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni
– Kereskedelmi tevékenységet végezni
– Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni
– Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni
– Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 621 02 Aranykalászos gazda tanfolyam részszakképesítés
3.3.4. 31 621 01 Állatgondozó részszakképesítés
3.3.5. 21 621 02 Mezőgazdasági munkás részszakképesítés
3.3.6. 35 621 05 Állattartó szakmunkás szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 35 621 02 Biogazdálkodó szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10997-12 Állattartás
4.7. 10998-12 Növénytermesztés
4.8. 10999-12 Kertészeti alapok
4.9. 11000-12 Mezőgazdasági géptan
4.10. 11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
4.11. 11002-12 Gazda tanfolyam kiegészítő tevékenységei Felnőttképzés

Gazda vizsga menete, és egyéb információk
Mezőgazdasági szakmák: Gazda tanfolyam
Gazda tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Gazda tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – IOSZIA – For the People…
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos