Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 136. sorszámú Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 09
1.2. Szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (Gépészeti szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos
képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7521 Vezeték-és csőhálózatszerelő Csőfűtőtest szerelő
3.1.3. Csőszerelő
3.1.4. Csővezeték-építő
3.1.5. Csővezeték-kitűző
3.1.6. Csővezeték-szerelő
3.1.7. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
3.1.8. Fűtés-, víz- és szennyvíz-szerelő
3.1.9. Fűtésszerelő
3.1.10. Gáz- és olajvezeték karbantartó
3.1.11. Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-szerelő
3.1.12. Gázvezeték építő
3.1.13. Gázvezeték- és -készülék-szerelő
3.1.14. Gázvezeték szerelő
3.1.15. Gázszerelő
3.1.16. Hálózati gázszerelő
3.1.17. Karbantartó, csőszerelő
3.1.18. Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
3.1.19. Nyomócsővezeték-építő
3.1.20. Víz- és gázvezeték szerelő
3.1.21. Víz-gáz és központi fűtésszerelő
3.1.22. Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázberendezést beszerel.
A szakképesítés rendelkező képes:
– biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
– kiépíteni a csőhálózatot, biztosítani a beüzemelés feltételeit
– felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni
– munkájával kapcsolatos adminisztráció tevékenységet végezni
– tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
– szerelési vázlatot készíteni
– költségbecslést készíteni
– kapcsolatot tartani az ügyfelekkel
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 582 01 Csőhálózatszerelő részszakképesítés
3.3.4. 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 35 582 02 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés
4.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
4.5. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
4.6. 10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok
4.7. 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő vizsga menete, és egyéb információk
Gépészeti szakmák: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Új szakma! Új Esély!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos