Lovász tanfolyam

Lovász tanfolyam

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Lovász (mezőgazdasági szakmák)
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Lovász tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga:
nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén
kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6121 Szarvasmarha, ló, sertés, juhtartó és tenyésztő Lovász
3.1.3. Csikógondozó
3.1.4. Csikós
3.1.5. Istállómester
3.1.6. Lóápoló és gondozó
3.1.7. Lótartó és -tenyésztő
3.1.8. Lótenyésztő
3.1.9. Ménápoló
3.1.10. Ménesi kanca-gondozó
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Biztosítja a ló szakszerű gondozását, takarmányozását
Kialakítja a ló optimális tartási körülményeit
Elvégzi a tenyésztéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat
Részt vesz a ló napi mozgatási feladatainak ellátásában és alapkiképzésében
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– kiválasztani a korcsoportoknak, használatnak, tenyészállatnak megfelelő takarmányokat és összeállítani a takarmány adagokat
– kialakítani az istálló és környezetének rendjét
– gondoskodni az istálló higiéniai előírások betartásáról
– megszervezni és végrehajtani a lovak mindennapi mozgatását és jártatását
– előkészíteni, ellenőrizni és karbantartani a lovak mozgatásához kapcsolódó eszközöket és szerszámokat
– karbantartani az istálló, a karámok és a szérűskert berendezéseit és a felszereléseit
– segédkezni a ló egészségügyi ellátásában
– felismerni a ló legjellemzőbb betegségeit, illetve a beteg és sérült állat gondozását az állatorvos utasításainak megfelelően elvégezni
– elvégezni a kancák próbáltatását és közreműködni a termékenyítésben
– felismerni a közeledő ellés jeleit, szakszerűen előkészülni az ellésre és segítséget nyújtani az ellésnél
– felkészíteni a lovat bemutatókra, vizsgákra, bírálatokra illetve aukciókra
– előkészíteni a lovat futószáras, nyereg alatti illetve fogatban történő használatra
– a ló futószáras, nyereg alatti illetve fogatban történő mozgatására, jártatására
– végrehajtani a ló munka utáni ápolását, gondozását
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 21 621 01 Lóápoló és -gondozó részszakképesítés
3.3.4. 35 813 01 Belovagló szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 35 521 03 Patkolókovács szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10951-12 Lógondozási feladatok
4.7. 11016-12 Lótenyésztési feladatok
4.8. 11017-12 Lovaglási feladatok I.
4.9. 10953-12 Fogathajtási feladatok

Lovász vizsga menete, és egyéb információk
Mezőgazdasági szakmák: Lovász tanfolyam
Lovász tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Lovász tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Új szakma! Új esély!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos