Mezőgazdasági munkás tanfolyam

Mezőgazdasági munkás tanfolyam

Kiknek ajánljuk:

Magánszemélyeknek, akik az alapoktatásból kimaradtak, nincs meg az általános iskolai végzettségük. Gyakorlatban hasznosítható szakmát szeretnének elsajátítani, mert úgy gondolják, hogy számukra a megszerzendő javak (megélhetés), érvényesülések elérhető útját a tanfolyamunkon megszerezhető szakképesítés jelenti.
Tanfolyamunk elvégzése után mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember lesz.

Jelentkezzen most!

Mezőgazdasági munkás tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

A képzéséhez nem szükséges alapfokú iskolai végzettség. a duális felnőttképzés személyre szabottan segíti a munkapiaci lehetőségeiket egy keresett és elismert szakképesítés megszerzésével. Felnőttképzésünk ideje alatt olyan készségek birtokába jutnak, amely a magas szintű versenyképes és stabil tudás megszerzése mellett a szakma „művészetének” módszereit is nyújtja, s az életkörülményeik javításán túl – esélyeiknek növelésével aktív keresőtevékenységhez segíti – szakképesítést igénylő munkakör betöltésével elismertséget érnek el. Felnőttképzés

Munkaadóknak, cégeknek, akik fontosnak tartják, hogy növekedjen azon foglalkoztatott személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő, különösen az oktatási, képzési és foglalkoztatási programokban bekapcsolódnak. Felnőttképzésünk a Duális képzéssel korszerű, hatékony és modern projekt módszerrel olyan piacképes, elismert tudást képes biztosítani, amely az elméleti oktatás mellet gyakorlatba ágyazott ismeretet nyújt, ami készségszintre begyakorolt szaktudást jelent. Javítja a munkaerő képzettségi szintjét és magasan képzett szakembergárdát biztosít. A tudomány és a technika egyre nagyobb ütemben fejlődik, egyre több új ismeretet kell megtanítani, miközben sok alapvetőnek hitt korábbi ismeret elavul, és szükségtelenné válik. Tanfolyamaink erre a kihívásra adnak megoldást, s ezért oktatási módszereink üzem-specifikusképzési rendszert nyújtanak.

Felnőttképzési azonosító szám: 21 621 02

A 69. sorszámú Mezőgazdasági munkás tanfolyam megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 21 621 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági munkás tanfolyam
1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igényel
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növénytermesztő
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A mezőgazdasági munkás tanfolyam általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, aki irányítás alatt képes munkát végezni.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– Talaj-előkészítést, vetést végezni
– A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni
– Növényápolást végezni
– Gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni
– Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani
– Állatot takarmányozni
– Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni
– Környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani
3.3. Kapcsolódó szakképesítések Felnőttképzé
s
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 621 01 Gazda szakképesítés

A Mezőgazdasági munkás tanfolyam szakmai követelményei

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.3. 10997-12 Állattartás
4.4. 10998-12 Növénytermesztés
4.5. 10999-12 Kertészeti alapok
4.6. 11000-12 Mezőgazdasági géptan

Mezőgazdasági munkás vizsga menete, és egyéb információk
Mezőgazdasági szakmák: Mezőgazdasági munkás
Mezőgazdasági munkás tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezés a Mezőgazdasági munkás tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Válassz egy szakmát, és találd meg a hivatásod!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos