OKJ változások OKJ módosulás

OKJ változások OKJ módosulásOKJ változások 2016. szeptember 1.

Tájékoztató az 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosult Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásairólAz OKJ változások bevezetésének időpontja 2016. szeptember 1.
I. Az OKJ módosulása az iskolai rendszerű szakképesítések tekintetében a következő változásokat jelentheti:

 • –  a szakképesítés kikerül az OKJ-ból,
 • –  a szakképesítés több szakképesítésre válik szét,
 • –  több szakképesítés összeolvad egy szakképesítéssé,
 • –  a szakképesítésnek megváltozik a megnevezése és esetleg a tartalma,
 • –  a szakképesítés adatai és tartalma változatlan marad.II. Az OKJ módosításáról szóló átmeneti szabályok biztosítják azt, hogy a középfokú felvételi eljárás keretei között jelentkező tanulók azt a szakképesítést tanulhassák, amelyre jelentkeztek. Ennek érdekében az érintett szakképesítések esetén az OKJ módosítás lehetővé teszi, hogy az OKJ-ból kikerülő szakképesítés megszerzésére irányuló képzések utoljára 2016. szeptember 1-jén is elindulhassanak. E szakképesítések teljes körű felsorolása a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelettel módosított 9. § (11) bekezdésében valamint az alábbi táblázatban szerepel.

Az OKJ-ból kikerülő, utoljára a 2016/2017. tanévben indítható szakképesítések

35 621 01 Állattartó szakmunkás

54 720 01 Egészségügyi asszisztens

34 541 02 Élelmiszeripari szakmunkás

54 623 01 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

55 815 01 Fodrász

52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens

55 720 03 Gyógyszertári asszisztens

34 582 06 Kályhás

55 725 10 Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

55 815 02 Kozmetikus

34 582 08 Kőműves és hidegburkoló

55 211 06 Lakberendező

54 812 02 Lovastúra-vezető

34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

54 345 02 Nonprofit menedzser

35 582 07 Tetőfedő

34 811 05 Vendéglátó eladó

34 853 01 Víz- és csatornaműkezelő

55 850 06 Vízgazdálkodó szaktechnikus

54 841 08 Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

1. táblázat: Az OKJ-ból kikerülő szakképesítések

III. Ezzel párhuzamosan, az OKJ változásából fakadó új lehetőségek mielőbbi kihasználhatósága érdekében az átmeneti szabályok lehetőséget adnak arra is, hogy a szakképzési évfolyamokon az új

1 vagy a megváltozott szakképesítések szerint is indulhassanak a következő tanévtől a képzések. Ezért az OKJ módosításával párhuzamosan a szakmaszerkezeti döntésről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet is módosításra került, új mellékletekkel és az átmenetet segítő szabályozással egészült ki. Ennek lényege az, hogy a szakmaszerkezeti döntésben korábban kapott keretszámok tekintetében és annak mértékéig lehetővé válik, hogy a keretszámok a megváltozott szakképesítésekre történő beiskolázásra is felhasználhatók legyenek.

3.a) A következő táblázat az OKJ-ból kikerülő, valamint a módosuló (szétválás, összeolvadás, név/tartalom változása) szakképesítések esetén a választható képzési lehetőségeket mutatja.

A

B

Az OKJ változásban érintett szakképesítés

Az OKJ változásához igazodó alkalmazhatóság

Állattartó szakmunkás (35-621-01)

Állattartó szakmunkás (34-621-03)

Állattartó szakmunkás (35-621-01)

Egészségügyi asszisztens (54-720-01)

Egészségügyi asszisztens (54-720-01)

Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02)

Ergoterapeuta (54-726-03)

Fizioterápiás asszisztens (54-725-03)

Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54-725-06)

Klinikai neurofiziológiai asszisztens (54-725-07)

Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)

Élelmiszeripari szakmunkás (34-541-02)

Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07)

Tartósítóipari szakmunkás (34-541-09)

Tejipari szakmunkás (34-541-10)

Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

Gyógyszertári asszisztens (55-720-03)

Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)

Gyógyszertári asszisztens (54-720-03)

Gyakorló gyógyszertári asszisztens (52-720-03)

Kőműves és hidegburkoló (34-582-08)

Kőműves és hidegburkoló (34-582-08)

Burkoló (34-582-13)

Kőműves (34-582-14)

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (34-811-02)

Családi gazdálkodó (34-814-01)

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-541-08)

Tetőfedő (35-582-07)

Tetőfedő (34-582-15)

Tetőfedő (35-582-07)

Artista (54-212-01)

Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01)

Bányaipari technikus (54-544-01)

Bányaművelő technikus (54-544-01)

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője (54-525-04)

Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő (54-525-11)

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02)

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (54-623-01)

Erdésztechnikus (54-623-02)

Vadgazdálkodási technikus (54-625-01)

Gyakorló ápoló (52-723-01)

Gyakorló ápoló (54-723-02)

2

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (52-723-02)

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

Gyakorló fodrász (52-815-01)

Fodrász (54-815-01)

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével) (52-215-01)

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) (54-215-01)

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens (52-725-02)

Radiográfiai asszisztens (54-725-09)

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (52-725-03)

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04)

Gyakorló kozmetikus (52-815-02)

Kozmetikus (54-815-02)

Gyakorló mentőápoló (52-723-03)

Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

Gyakorló szövettani asszisztens (52-725-04)

Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05)

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus (55-524-02)

Gyógyszeripari szaktechnikus (55-524-05)

Informatikai rendszergazda (54-481-04)

Informatikai rendszerüzemeltető (54-481-06)

Irodai asszisztens (54-346-01)

Irodai titkár (54-346-03)

Ügyviteli titkár (54-346-02)

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-04)

Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54- 212-04)

Kiadványszerkesztő (54-213-02)

Kiadványszerkesztő technikus (54-213-06)

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-05)

Klinikai laboratóriumi asszisztens (55-725-12)

Klinikai laboratóriumi szakasszisztens (55-725-18)

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó (34-543-06)

Laboratóriumi technikus (54-524-01)

Vegyész technikus (54-524-03)

Vegyipari technikus (54-524-02)

Látszerész és fotócikk-kereskedő (54-725-01)

Látszerész és optikai árucikk-kereskedő (54-725-08)

Logisztikai ügyintéző (54-345-01)

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (54-841-11)

Szállítmányozási ügyintéző (54-841-04)

Matróz-gépkezelő (34-841-02)

Hajós szakmunkás (34-841-03)

Népzenész (szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-06)

Nyomdaipari gépmester (54-213-04)

Nyomdaipari technikus (54-213-07)

Ötvös, fémműves (54-211-06)

Ötvös (54-211-06)

Repülőgépész (54-525-05)

Repülőgép szerelő (54-525-10)

Repülőgépsárkány-szerelő (54-525-06)

Színész II. (55-212-01)

Színész (55-212-01)

Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)

Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-08)

Szövettani asszisztens (55-725-16)

Szövettani szakasszisztens (55-725-21)

Táncos (szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-09)

Vájár (34-544-01)

Bányaművelő (34-544-02)

Vasúti személyszállítási ügyintéző (54-841-07)

Jegyvizsgáló (54-841-10)

Vasúti villamos jármű szerelője (54-525-07)

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (54-525-13)

Vasúti vontatott jármű szerelője (54-525-08)

Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője (54-525-12)

3

Vasútijármű-technikus (55-525-03)

Vasútijármű-technikus és diagnosztikus (55-525-04)

Vendéglátásszervező-vendéglős (54-811-01)

Vendéglátásszervező (54-811-01)

Vízépítő technikus (55-582-03)

Vízépítő szaktechnikus (55-853-01)

Vízügyi technikus (54-853-01)

Víziközmű technikus (54-853-04)

Gyógy- és sportmasszőr (54-726-01)

Gyógymasszőr (54-726-04)

2. táblázat: Az OKJ változásában érintett szakképesítések OKJ változáshoz igazodó alkalmazhatósága

3.b) Az OKJ változása a szakképesítések mellett néhány ágazatot is érintett. A következő táblázat a megváltozott ágazatok esetén mutatja a választható lehetőségeket.

Az OKJ változásban érintett ágazat

Az OKJ változásához igazodó alkalmazhatóság

Közlekedésépítő (XX.)

Építőipar (XVI.)

Építőipar (XVI.)

Közlekedés (XXI.)

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika (XL.)

Környezetvédelem-vízgazdálkodás (XXIII.)

Környezetvédelem (XXIII.)

Vízügy (XLI.)

Rendészet (XXXVIII.)

Rendészet és közszolgálat (XXXVIII.)

Mezőgazdasági gépész (XXXI.)

Agrár gépész (XXXI.)

Közlekedés (XXI.)

Kereskedelem (XXVI.)

Kereskedelem (XXVI.)

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika (XL.)

3. táblázat: Az OKJ változásában érintett ágazatok és az OKJ változáshoz igazodó alkalmazhatóságuk

3.c) A táblázatokban szereplő szakképesítések és ágazatok esetén a módosításokat tartalmazó 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet a következő szabályokat határozta meg:

 •   A táblázatok (a továbbiakban: konverziós táblázat) „A” oszlopának valamely sorszámú sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok adott megyére vagy a fővárosra meghatározott támogatási kategóriái változatlanul érvényesek a konverziós táblázat „B” oszlopának azonos sorszámú sorában szereplő szakképesítésre vagy ágazatra, illetve szakképesítésekre vagy ágazatokra ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan azzal, hogy ha a konverziós táblázat „A” oszlopának adott sorszámú sorában több, egymástól eltérő támogatási kategóriába sorolt szakképesítés vagy ágazat szerepel, akkor a kedvezőbb kategóriát kell alkalmazni a konverziós táblázat „B” oszlopának azonos sorszámú sorában ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan.
 •   A konverziós táblázat „A” oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítéshez vagy ágazathoz, illetve szakképesítésekhez vagy ágazatokhoz a megyére vagy a fővárosra, valamint fenntartóra meghatározott keretszámokat vagy keretszámok összegét a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy ágazat, illetve szakképesítések vagy ágazatok tekintetében kell érvényesíteni azzal, hogy a keretszámnak a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő egyes szakképesítései vagy ágazatai közötti – ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozó – szétosztása a fenntartó döntése.
 •   Ha a konverziós táblázat „A” oszlopának valamely sorában szereplő szakképesítés, illetve szakképesítések adott megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító

4 hiány-szakképesítés vagy hiány-szakképesítések, akkor a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek vagy hiány- szakképesítéseknek minősülnek azzal, hogy ha a konverziós táblázat „A” oszlopának adott sorában olyan szakképesítések szerepelnek, amelyek közül valamelyik jogosít tanulmányi ösztöndíjra, akkor a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában szereplő szakképesítés vagy szakképesítések ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozóan egyaránt tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítésnek minősülnek.

3.d) A fenti táblázatokból és szabályokból látható tehát, hogy a 2. és a 3. táblázatból a következő célok érdekében nyerhető ki információ:

 • –  a táblázatok baloldali oszlopának egyes sorai a megszűnő, megváltozó szakképesítések/ágazatok közötti kapcsolatot jelenítik meg a jobboldalon,
 • –  a táblázatok baloldali oszlopának egyes sorai a megszűnő, megváltozó szakképesítésekhez/ágazatokhoz rendelt keretszámok, támogatási kategóriák módosult alkalmazhatóságáról, felhasználhatóságáról informálnak a jobboldalon,
 • –  a táblázatok oszlopainak egyes sorai a hiány-szakképesítésnek minősített megszűnő, megváltozó szakképesítések esetén a hiány-szakképesítések módosult köréről informálnak.IV. Az OKJ módosításával új iskolai rendszerben oktatható szakképesítések és új ágazatok is megjelentek a jegyzékben. Meg kell jegyezni, hogy nem minden esetben van ténylegesen új szakképesítésről szó, mert néhány esetben az OKJ-ban már szereplő, de korábban csak iskolarendszeren kívül megszerezhető szakképesítés-ráépülés vált az iskolai rendszerben is oktathatóvá. Az új szakképesítésekhez a megszerzésükre irányuló képzések 2016/2017. tanévi indíthatósága érdekében megyénkénti és a fővárosra összesített képzési keretszámok kerültek meghatározásra. Az új szakképesítések indítási feltételeivel rendelkező, a képzéseket indítani szándékozó szakképző iskolák fenntartói keretszám átadási megállapodás megkötésének kezdeményezésével igényelhetnek keretszámot. A kezdeményezést az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) kell benyújtani. Az új iskolai rendszerű képzési lehetőségeket a következő táblázat tartalmazza.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő új szakképesítések és ágazatok

Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02)

Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03)

Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02)

Autóbuszvezető (35-841-01)

Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01)

Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05)

Demencia gondozó (35-762-01)

Díszletkivitelező (55-521-01)

Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03)

Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03)

Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-01)

Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02)

5

Előadóművészet ágazat (XLII.)

Építő- szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11)

Ezüstműves (55-211-01)

Fogadós (34-811-05)

Gázipari technikus (54-544-03)

Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03)

Gyógyszerkészítmény-gyártó (34-524-01)

Hangtárvezető (55-213-01)

Háztartási gépszervíz szaktechnikus (55-523-06)

Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző (54-347-01)

Információrendszer-szervező (55-481-02)

Webfejlesztő (55-213-02)

Járműipari karbantartó technikus (55-523-07)

Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-04)

Kereskedelmi képviselő (54-341-02)

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I (35-345-01)

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II (55-345-01)

Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-05)

Kocsivizsgáló (54-525-09)

Közművelődés ágazat (XXXIX.)

Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) (54-345-02)

Közönségforgalmi felügyelő (54-812-04)

Közszolgálati ügyintéző (54-345-01)

Mobilalkalmazás fejlesztő (55-213-04)

Multimédia-alkalmazásfejlesztő (55-213-05)

Művészeti és médiafotográfus (54-211-10)

Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-06)

Perioperatív asszisztens (54-720-04)

Sportmasszőr (55-726-02)

Rendészeti őr (34-861-01)

Színpad- és porond technikus (54-521-08)

Színpadi fénytervező (55-521-02)

Színpadi magasépítő (55-521-03)

Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-07)

Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-08)

Tehergépkocsi-vezető (35-841-02)

Térinformatikus (55-481-01)

Üzleti szolgáltatási munkatárs (54-340-01)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55-344-07)

Vegyipari rendszerkezelő (34-524-02)

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus (55-524-06)

Vésnök (55-211-02)

Vízgazdálkodó technikus (54-853-02)

Vízgépészeti technikus (54-853-03)

Vízminőség-védelmi szaktechnikus (55-853-02)

Vízügyi szakmunkás (34-853-02)

4. táblázat: Az új iskolai rendszerben oktatható szakképesítések és ágazatok

6

V. Az előzőek alapján az iskolai rendszerű szakképzésben az OKJ változásához és a 2016/2017. tanévkezdéshez kapcsolódóan – a középfokú beiskolázási folyamatokat is figyelembe véve – a következő lehetőségek adódnak:

1. A tanuló a középfokú beiskolázás keretében jelentkezett az OKJ-ban szereplő szakképesítésre. Az OKJ változása a választott szakképesítést nem érinti, így az OKJ változása a tanuló jelentkezésére nincs hatással.

2. A tanuló a középfokú beiskolázás keretében jelentkezett az OKJ változás következtében megszűnő szakképesítésre. Tekintettel arra, hogy a megszűnő szakképesítések esetén a képzések utoljára még indulhatnak 2016. szeptember 1-jén, a tanuló jelentkezésére az OKJ módosítás nincs hatással.

3. A tanuló a középfokú beiskolázás keretében jelentkezett az OKJ változás következtében átalakuló (szétváló) szakképesítésre. Az átalakuló szakképesítések esetén is a képzések utoljára még indulhatnak a korábbi tartalom szerint 2016. szeptember 1-jén, így a tanuló jelentkezésére az OKJ módosítás nincs hatással. Ebben az esetben viszont a tanuló iskolája a feltételek fennállása esetén felajánlhatja, javasolhatja a tanuló(k)nak az új, szétvált szakképesítések tanulásának lehetőségét is, azonban ezek választása nem kötelező. A szétvált szakképesítések oktatásához a megváltozott szakképesítések miatt módosítani kell a szakképző iskola alapító okiratát és a működési engedélyét is.

4. A tanuló a középfokú beiskolázás keretében jelentkezett az OKJ változás következtében átalakuló (összeolvadó, módosuló) szakképesítésre. Ebben az esetben a tanuló automatikusan a régi szakképesítés helyébe lépő új (összeolvadt, módosult) szakképesítésre kerül felvételre és az új, korszerűbb ismereteket tartalmazó szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kezdi meg tanulmányait. Az átalakult (összeolvadt, módosult) szakképesítések oktatásához a megváltozott szakképesítések miatt módosítani kell a szakképző iskola alapító okiratát és a működési engedélyét is.

5. A középfokú beiskolázás keretében valamely ágazatra jelentkező tanuló már az új szakgimnáziumi képzéshez kiadott, a megszerezni kívánt „54-es” szakképesítéshez tartozó új kerettanterv szerint kezdi meg a 9. évfolyamon a képzést. A megfelelő kerettanterv alkalmazásához viszont a tanulónak a képzés megkezdését megelőzően nyilatkoznia kell, hogy mely „54-es” szakképesítést kívánja az érettségi vizsgát követően megszerezni, mert a szakgimnáziumi rendszerben más-más érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések tartozhatnak az egyes „54-es” szakképesítésekhez. A szakgimnáziumi képzési rendszer miatt, illetve a szétvált vagy módosult szakképesítések oktatásához a megváltozott szakképesítések miatt módosítani kell a szakképző iskola alapító okiratát és a működési engedélyét is.

6. A tanuló a májusi pótjelentkezés vagy a nyár folyamán jelentkezik szakképzésre. Ekkor a szakképző iskola profiljától függően választhatja a megszűnő (utoljára indítható) szakképesítéseket, a nem változó szakképesítéseket és a módosult OKJ-ban megjelenő új szakképesítéseket is. A módosult vagy új szakképesítések oktatásához a megváltozott szakképesítések miatt módosítani kell a szakképző iskola alapító okiratát és a működési engedélyét is. forrás: niveponthu