Órás tanfolyam

Órás tanfolyam

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről
A 175. sorszámú Órás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 521 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Órás
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. sz. mellékletében az elektrotechnikaelektronika
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Jelentkezzen most!

Órás tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7420 Finommechanikai műszerész Órás
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az órás feladata:

mechanikus és elektromos órák javítása, karbantartása szerelése. A szerelési, javítási
munkák önálló elvégzése, a meghibásodások felismerése, kiváltó okai behatárolása és azok elhárítása
A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • mechanikus és elektromos órákat szerelni
  • új elemet szerelni
  • új üveget szerelni
  • órákat eladásra felkészíteni
  • az óratokok vízhatlanságát ellenőrizni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10007-12 Informatikai és műszaki alapok
4.4. 11280-12 Órás vállalkozás működtetése
4.5. 11281-12 Mechanikus és elektromos órák javítása
4.6. 11282-12 Órák szervizelése

Órás vizsga menete, és egyéb információk
Elektrotechnikai-elektronikai szakmák: Órás tanfolyam
Órás tanfolyam
F
elnőttképzés – Jelentkezés az órás tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – IOSZIA – For the People…
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos