Raktáros tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 192. sorszámú Raktáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 341 04
1.2. A részszakképesítés megnevezése: Raktáros
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2. 9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 4131
FEOR megnevezése: Készlet- és anyagnyilvántartó
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Anyagátvevő, nyilvántartó, Anyagbeérkeztető, Anyagbevételező, Anyagnyilvántartó, Anyagszámadó, Anyagtételező, Áruátvevő, Árufogadó, Cikkszámgazda (alkatrésznyilvántartó), Eszköznyilvántartó, Fogyóeszköz nyilvántartó, Jelmeztáros, Készletnyilvántartó, Raktári adminisztrátor, Sportszertáros, Szertáros, Tárgyieszköz-nyilvántartó, Vagyonnyilvántartó,Vasúti leltározó, nyilvántartó
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A termelési és nagykereskedelmi raktáros feladata a raktár működésével kapcsolatos tevékenységek lebonyolítása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-Az áru be- és kitárolásához szükséges adminisztrációs feladatokat elvégezni
-Kezelni és ellenőrizni az árut
-Vezetni a raktári nyilvántartásokat
-Ellenőrizni a berendezések és informatikai eszközök működőképességét
-Előkészíteni és elvégezni az áruösszeállítás
-Előkészíteni az árukiszállítást
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A 3.3.1.  kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja
54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A 4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma, megnevezése
11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
10032-12 Marketing
10036-12 Termelési és nagykereskedelmi raktározás
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A 5.2.1. részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése, a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása írásbeli
11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése írásbeli
10032-12 Marketing írásbeli
10036-12 Termelési és nagykereskedelmi raktározás írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
A vizsgafeladat ismertetése: Raktározással kapcsolatos dokumentumok kitöltése, áruátvételi folyamatok elvégezése, tárolási mód kiválasztása, tárolási hely kijelölése, betárolás elvégzése, megrendelések alapján komissiózási lista elkészítése, a komissiózási lista alapján árukiszedés elvégezése, kiszedett áru előkészítése kiszállításra, leltárterv készítése, leltározás főbb dokumentumainak összeállítása, munkabiztonsági és veszélyes áruk kezelésére vonatkozó alapvető jelölések értelmezése
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás
A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába:
A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei
Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei
Kötött helyes és szabad helyfoglalásos betárolás feltételei, jellemzői
A készletkezelés szabályai
Az árurendelés elemei, folyamata
A leltározás folyamata, leltározás dokumentumai
Selejtezés és leértékelés
A vevőkiszolgálás elemei
Raktári anyagmozgató berendezések
A komissiózás folyamata és eszközrendszere
Áruazonosító rendszerek és jellemzőik
A veszélyes áru kezelése, tárolása
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Telefon, fax
6.3. Számítógép internet csatlakozással
6.4. Projector
6.5. Irodai eszközök
6.6. Térkép
6.7. Számológép
6.8. Raktárirányítási szoftverek
7. EGYEBEK

A raktáros tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A raktáros tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Raktáros tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.