Számítógépes adatrögzítő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 202. sorszámú Számítógépes adatrögzítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 346 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Számítógépes adatrögzítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-480
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. mellékletében az Ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 4114
FEOR megnevezése:Adatrögzítő, kódoló
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Adatrögzítő, Adatrögzítő adminisztrátor, Pénzintézeti adatrögzítő
FEOR száma: 4112
FEOR megnevezése: Általános irodai adminisztrátor
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök):  Adminisztrációs ügyintéző, Dokumentációs ügyintéző, Írnok
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést végez
A részszakképesítés rendelkező képes:
-kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni
-dokumentumszerkesztési feladatokat végezni
-adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton
-közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában
-kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal
-táblázatba, adatbázisba adatokat feltölteni, frissíteni, korrigálni
-adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni
-adatokat megjeleníteni grafikon, diagram segítségével
-iratokat és dokumentumokat kezelni
-ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése, a kapcsolódás módja
54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A 4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés
10070-12 Munkahelyi kommunikáció
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés gyakorlati
10070-12 Munkahelyi kommunikáció írásbeli, szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Hivatalos, üzleti levél, dokumentum szerkesztése és a kapcsolattartás szabályainak alkalmazása
A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget és a megadott adatokat – 150 leütés/perc sebességgel – begépeli; a dokumentumot megszerkeszti az üzleti, hivatali élet leveleinek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; forrásfájlban előkészített táblázatot vagy adatbázist készít utasítások alapján, valamint felhasználja adatait a dokumentummal összefüggésben; számítógépen előkészített forrásfájlban megadott 10-12 kérdésre (szituációra) számítógép alkalmazásával ad választ a dokumentum tartalmával, funkciójával összefüggésben a dokumentumkészítés, az irat- és irodai eszközkezelés, valamint a munkahelyi kommunikáció témaköréből
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Internet-hozzáférés
6.4. Nyomtató
6.5. Szkenner
6.6. Irodai programcsomag
6.7. Telefon
6.8. Fax
6.9. Fénymásoló
6.10. Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó
6.11. Nyomtatványok
6.12. Bizonylatok
6.13. Hangrögzítő eszköz
6.14. Szakkönyvek
7. EGYEBEK

A számítógépes adatrögzítő tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A számítógépes adatrögzítő tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Számítógépes adatrögzítő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.