Víz- és csatornaműkezelő tanfolyam

Víz- és csatornaműkezelő tanfolyam

A 102. sorszámú Víz- és csatornaműkezelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 853 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Víz- és csatornaműkezelő (Környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakmák)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy Köznevelési Hídprogram elvégzése
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

Jelentkezzen most!

Víz- és csatornaműkezelő tanfolyam Duális Szak- és Felnőttképzés keretében

Ha kérdése van, forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Hidroforkezelő
3.1.3. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Kút- és mélyszivattyú kezelő
3.1.4. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Működési gépész, vízművek
3.1.5. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Szivattyúgépész
3.1.6. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízforgató-gépész
3.1.7. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízkút kezelő
3.1.8. 8322 Víz- és csatornaműkezelő gépész kezelője
3.1.9. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízműgépházi gépkezelő
3.1.10. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízműgépkezelő
3.1.11. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízműhálózat-kezelő
3.1.12. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízműklórozó berendezés kezelője
3.1.13. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízműszivattyú-kezelő
3.1.14. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízműszűrőház kezelője
3.1.15. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízműtelepi gépkezelő
3.1.16. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízművi vákuumgépkezelő
3.1.17. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Víztisztítóberendezés-kezelő
3.1.18. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Víztisztítótelep kezelője
3.1.19. 8322 Víz- és csatornaműkezelő Vízüzemi gépész
3.1.20. 7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású Szennyvíz-mintavevő
3.1.21. 7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású csatornafektető
3.1.22. 7521 Vezeték- és csőhálózatszerelő Csatornázó
3.1.23. 7521 Vezeték- és csőhálózatszerelő Duguláselhárító
3.1.24. 7521 Vezeték- és csőhálózatszerelő Szennyvízhálózat kiépítő
3.1.25. 7521 Vezeték- és csőhálózatszerelő Víz- és csatornaépítő
3.1.26. 7521 Vezeték- és csőhálózatszerelő Víz- és szennyvízcsőfektető
3.1.27. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Csatorna-karbantartógép kezelője
3.1.28. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Csatornamosógép-kezelő
3.1.29. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Csatornaműgépkezelő
3.1.30. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Csatornamű-javító kiszolgáló
3.1.31. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Csatornatisztítógép-kezelő
3.1.32. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Csatornaüzemi gép kezelője
3.1.33. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Szennyvízkezelő gépész
3.1.34. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Szennyvíztelep kezelő
3.1.35. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Szennyvíztelepi centrifugakezelő
3.1.36. 8322 Vízgazdálkodási gép Szennyvíztelepi gépkezelő kezelője
3.1.37. 8322 Vízgazdálkodási gép kezelője Szivattyúgépész
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A vízműkezelő, csatornaműkezelő és a fürdőüzemi gépész a szakismeretének megfelelő, alábbiakban
felsorolt tevékenységeket, a kezelési, karbantartási és javítási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és
a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának
megfelelő irányítással, önállóan végzi:
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– vízkitermelő, víztisztító- és víz művi létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések
kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– az előállított ivóvíz mennyiségének és minőségének megóvása mellett a víztároló műtárgyak
kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– gravitációs, illetve nyomás alatti csővezetékek kezelési, karbantartási, javítási feladatait
elvégezni,
– az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetéséi, ellenőrzéséi, karbantartási, és javítási
feladatait elvégezni,
– ivóvízellátás zavarainak elhárításában közreműködni,
– a vízmű műtárgyainak, berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– gáztalanító és ivóvíz minőségét javító berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait
elvégezni,
– szennyvízelvezetésre és tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk
tartozó kiszolgáló berendezések kezelési, karbantartási feladatait elvégezni,
– a csatornahálózat, és tisztítómű üzemzavar elhárítási feladatait elvégezni,
– gravitációs csatornahálózat tisztítási, javítási feladatait elvégezni,
– kényszeráramoltatású (nyomás és vákuum alatti) csatornahálózat, üzemeltetési, karbantartási,
javítási feladatait elvégezni,
– a szennyvíz útjának nyomon követésével, csatornahálózat ellenőrzési feladatait elvégezni,
– a tisztítótelep műtárgyainak, berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait
elvégezni,
– tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness-, és élményfürdők, valamint uszodák hideg-,
termál-, és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei
létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási
feladatait elvégezni,
– vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni,
üzemeltetni,
– egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőriz, üzemeltetni,
– a vízhálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– hideg és forró vizes vízhálózatok, berendezések, valamint csatornahálózatok kezelési,
karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– a fürdők, és uszodák műtárgyaihoz tartozó gépészeti berendezések üzemeltetési, karbantartási,
javítási feladatait elvégezni,
– hőcserélő, és vízkeverésre szolgáló műtárgyak és berendezések kezelési, karbantartási, javítási
feladatait elvégezni,
– vízforgató, víztisztító és fertőtlenítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait
elvégezni,
– nyomás alatt üzemelő berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– sűrített levegő előállítására és tárolására szolgáló berendezések és a hozzájuk tartozó csőhálózat
üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,
– fertőtlenítő berendezéseket üzemeltetési, karbantartási, feladatait elvégezni,
– kémiai és fizikai segédanyagok kimérését, előkészítését és adagolását elvégezni,
– kis- és nagyfeszültségű villamos berendezéseket üzemeltet,
– mechanikus, pneumatikus, robbanómotoros valamint elektromos segédeszközöket és
kéziszerszámokat használni,
– hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli
ellenőrző méréseket végezni,
– hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat használni,
– hagyományos, illetve számítógépes üzemirányítási rendszert üzemeltetni,
– hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni,
– mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni,
– munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi
szabályokat betartani és betartatni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 853 04 Vízműkezelő részszakképesítés
3.3.4. 31 853 01 Csatornamű-kezelő részszakképesítés
3.3.5. 31 853 02 Fürdőüzemi gépész részszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.4. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.5. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
4.6. 10879-12 Vízműkezelés, -üzemeltetés
4.7. 10880-12 Csatornamű-kezelés, -üzemeltetés
4.8. 10881-12 Fürdőüzem-üzemeltetés

Víz- és csatornaműkezelő vizsga menete, és egyéb információk
Környezetvédelmi, vízgazdálkodási szakmák: Víz- és csatornaműkezelő tanfolyam
Víz- és csatornaműkezelő tanfolyam
Felnőttképzés – Jelentkezzen a Víz- és csatornaműkezelő tanfolyamra

Felnőttképzés
Kérjük tekintse meg megújult honlapunkat!
“IOSZIA” Duális Szak- és Felnőttképzési Akadémia – Új szakma! Új esély!
hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos